by Best Web Host
Opublikowano: wtorek, 24, listopad 2015

Plan zajęć w trakcie „Kawiarenki pod Sową”

Kawiarenka „Pod Sową” połączona z dyżurem zarządu - każdy czwartek w godzinach od 1200  do 1400 to nasz stały punkt spotkań informacyjnych. Kto nie bywa ten nie wie co się na bieżąco dzieje.

Każde spotkanie w „Kawiarence pod Sową” poświęcone jest określonym tematom. Spotkanie te maja służyć słuchaczom w rozwijaniu ich zainteresowań, pogłębianiu wiedzy a jednocześnie bawić. Tematy ustalane są wspólnie ze słuchaczami przez Zarząd i rade Słuchaczy.

Kawiarenka w dniu 26 listopada 2015 r. poświęcona jest obejrzeniu wystawy w Muzeum Regionalnym. Wystawa stanowi plon XX Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Malarskiego PIĘKNO UKRYTE - BARLINEK 2015. Jak zwykle spotykamy się o godz. 12 na ul. Leśnej. Po wypiciu kawy i omówieniu spraw bieżących o godz. 12:45 wyruszamy do Muzeum obejrzeć wystawę. Wstęp w cenie promocyjnej dla seniorów 2 zł od osoby.

Kawiarenka w dniu 3 grudnia 2015 r. poświecona jest tematowi „Bezpieczne finanse seniora”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11 w Centrum Edukacyjnym Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp  w siedzibie „Dydaktyk” ul. Szosowa 2 - sala konferencyjna (I Pietro). Celem wykładu jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty. W ramach wykładu „Bezpieczne finanse seniora”, przedstawione zostaną następujące zagadnienia. Banki a firmy pożyczkowe oraz pułapki w ofertach finansowych.

Następne tematy na kolejne Kawiarenki ustalimy w terminie późniejszym.

Odsłony: 1745