by Best Web Host
Opublikowano: środa, 05, kwiecień 2017

                                   

UCHWAŁA   ZARZĄDU   nr 4/2017

             Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barlinku

                      z dnia  04 kwietnia 2017 roku w sprawie

             zwołania ogólnego zebrania sprawozdawczego członków.

 Na podstawie § 24 pkt.3 Statutu Zarząd zwołuje zwyczajne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia BUTW  na dzień 20 kwietnia 2017 r na godz. 12.00  w ECS przy ulicy Leśnej 1 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania przez prezesa Zarządu.
  2. Wybór przewodniczącego ogólnego zebrania sprawozdawczego.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego na podstawie listy obecności.
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór sekretarza ogólnego zebrania członków.
  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności BUTW od kwietnia 2016 do kwietnia 2017r.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od kwietnia 2016 do kwietnia 2017r.
  8. Zmiany w Statucie Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  9. Zamknięcie zebrania.

Odsłony: 1075