by Best Web Host
Opublikowano: niedziela, 13, maj 2018

Dniu 18 kwietnia br odbyło się w kawiarni BOK Zwyczajne Ogólne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (BUTW). Liczna grupa słuchaczy BUTW miała okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu BUTW i Komisji Rewizyjnej za ostatni rok. Słuchacze BUTW mieli również okazję spotkać się z Burmistrzem Barlinka p. Dariuszem Zielińskim i porozmawiać na interesujące ich tematy.
Podczas ww zebrania udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i wybrano nowy Zarząd na 4 –letnią kadencję (właściwie skład Zarządu pozostał ten sam, uzupełniono tylko o 1 osobę, za zmarłą koleżankę Marię Rosół ) oraz Komisję Rewizyjną: Skład nowego Zarządu BUTW:
1. Maria Mitek – prezes
2. Kazimierz Borowski – wiceprezes
3. Anna Bindas – sekretarz
4. Danuta Chwaścińska – skarbnik
5. Lilianna Suliga – członek
6. Maria Kurczewska – członek
7. Maria Piotrowska – członek.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Irena Petryczko –przewodnicząca
2. Danuta Poraszka – członek
3. Maria Jastrzębska - członek

 

Odsłony: 1111