by Best Web Host

Projekt ZUT- Trzeci Wiek Technologicznie

Słuchacze Barlineckiego UTW korzystają z kolejnego projektu „Trzeci Wiek Technologicznie” realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Spotkanie odbyło się 20.11 br na wydziale ZUTu - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Tematy wykładów : „Ocena stanu odżywiania osób starszych i źródła składników odżywczych oraz znakowanie żywności” (warsztaty) przedstawione przez dr hab. inż. Joannę Sadkowską – prof. ZUT i „Fizjologiczne zmiany funkcji organizmu i zalecenia żywieniowe u osób starszych” – prof. dr. hab. Mariola Fredrich.