Opublikowano: niedziela, 21, listopad 2021

 

W ramach projektu „Trzeci Wiek Technologicznie” słuchacze Barlineckiego UTW uczestniczyli w dniu 10 grudnia br w wykładach na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu -Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jak niżej: - prof. Bogusława Zakrzewskiego - „Klimatyzacja a zanieczyszczenie powietrza w Polsce” oraz „Przechowywanie żywności w chłodziarce domowej – lodówce”; - prof. Wojciecha Zeńczaka - „Alternatywne źródła energii w okrętownictwie” - prof. Agnieszki Ubowskiej –„ Zagrożenia w środowisku morskim i lądowym- dobór sorbentów do usuwania płynów eksploatacyjnych”.
Wykłady były bardzo ciekawe, słuchacze zadawali szereg pytań, wywiązywały się dyskusje. Był też poczęstunek kawowy i serwis obiadowy.

 

 

 

 

Słuchacze Barlineckiego UTW korzystają z kolejnego projektu „Trzeci Wiek Technologicznie” realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Spotkanie odbyło się 20.11 br na wydziale ZUTu - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Tematy wykładów : „Ocena stanu odżywiania osób starszych i źródła składników odżywczych oraz znakowanie żywności” (warsztaty) przedstawione przez dr hab. inż. Joannę Sadkowską – prof. ZUT i „Fizjologiczne zmiany funkcji organizmu i zalecenia żywieniowe u osób starszych” – prof. dr. hab. Mariola Fredrich.

 

Odsłony: 3023