by Best Web Host
Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

w charakterze członka zwyczajnego

Imię i nazwisko …………………………………………………………..........................................................

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………….. ……………………………………………………………………………………………………

Ostatnie lub aktualne miejsce pracy ……………………………………………………………………………..

Pesel  ……………………………………… adres e-Mail ..……………………………………………………………

Posiadane umiejętności lub zainteresowania

  • znajomość języków obcych (jakich?) …………………………………………………………………..
  • umiejętność pracy z komputerem ………………………………………………………………………
  • wolontariat (zakres) ………………………………………………………………………………………….
  • sport, turystyka, kultura fizyczna, zajęcia rekreacyjno-ruchowe ……………………………
  • inne zainteresowania lub umiejętności ……………………………………………………………….

Deklaruję przystąpienie  w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pn. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i wnoszę o przyjęcie mnie w poczet jego członków.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów wewnętrznych - zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia a także do opłacania składek członkowskich.

Barlinek, dn. …………………………………...                       Podpis ………………………………………………

Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Barlinek, dn. ……………………………………….                Podpis ………………………………………………..

 

Odsłony: 3118